Home

Bæredygtighed og Cirkulær Økonomi (CØ) er for os ingen modsætninger til ressourceeffektivitet, energieffektivisering, konkurrencedygtighed, miljørigtighed og god økonomisk drift.

Vi er ikke klassiske konsulenter - vi rådgiver, men frem for alt er det os en fornøjelse, sammen med vores kunder og samarbejdspartnere, at omsætte bæredygtige, cirkulære økonomi (CØ) løsninger i praksis.

Vi kan med vores prisbelønnede bæredygtige grønne bygninger "green buildings" og patenterede produktudviklinger/design dokumentere, at vi ikke kun kan beskrive udfordringerne og opgaverne, men også påtage os (med)ansvaret for implementeringen i praksis.

Vi står bl.a. bag verdens første DGNB-certificerede retail-projekt i guld, et CO2-neutralt bæredygtigt supermarked med god driftsøkonomi og 100% vedvarende energi til driften. Samtidig sparer vi 435 tons CO2 grundet valg af bæredygtige byggematerialer. 

Dette projekt blev i 2012 kåret som "Sustainia Best Building Solution" under klimakonferencen i Rio de Janeiro (UN RIO+20).

Vi var aktivt indvolveret i udviklingen af den ambitiøse bæredygtige bygningscertificering fra Tyskland (DGNB), hvor også cirkulær økonomi (CØ) aspekter indgår.

DGNB er siden blevet succesfuldt implementeret, også i Danmark. Vi beviste igennem vores arbejde hermed, at grønt bæredygtigt byggeri kan være både ambitiøst godt design og samtidig kommercielt og økonomisk rentabelt - dét er meget væsentlige og afgørende punkter - og kendetegner samtidig vores arbejde!

Vi er kendt for at give vore kunder et grønt visitkort igennem CO2-neutrale bæredygtige green buildings og grønne miljørigtige, ressourcesparende produktdesigns med god økonomi og CSR (Corporate Social Responsibility).

FN´s Verdensmål er en vigtig del af vores DNA og derfor naturligt implementeret i vores holistiske integrale arbejdsvis med udviklingen af bæredygtige og cirkulære (CØ) løsninger med impact (indhold) - green buildings og grønne produkter udviklet i tæt samarbejde og dialog med vores kunder og samarbejdspartnere.

Ofte skal den bæredygtige løsning findes netop i kombinationen af flere forskellige komponenter parret med et kig på muligheder og udfordringer. Vi siger derfor: “Don´t add - Change (also Mind-set) ! ”

Den holistiske tilgang, hvor komplekse problemstillinger skal analyseres, optimeres og ko-ordineres og føres sammen til bæredygtige løsninger, som så i den sidste ende giver et konkurrencedygtigt bæredygtigt brand - dét er én af vores styrker.

Vi har mange års erfaring med design og planlægning af bæredygtige bygninger, samt produktudvikling i samarbejde med producenter/fabrikanter, men også indenfor marketing, markedsudvikling, indkøb, distribution import og export. Vi har specielt erfaring indenfor bæredygtige møbelkoncepter, tekstiler og lifestyle artikler til og fra markeder som Tyskland, Storbritanien, Schweiz, Østrig, Danmark, Polen, Littauen, Slovenien, Kroatien, China, Indonesien og Japan.

Vi har derfor også kendskab til forretningsgange, kultur og relevante miljølabels og produktcertificeringer med relevans til disse markeder. Samtidig har vi mange erfaringer fra samarbejde med international detailhandel, postordre, kæder og grossister.

I de sidste år har vi ligeledes samlet en række erfaringer, også omkring at arbejde med Afrika, Südkorea og Rusland.

Grundet vort internationale arbejde og de dermed indsamlede erfaringer, samt markedskendskab, er vi ikke blot i stand til at udarbejde løsninger til det nationale marked, men også i stand til at udvikle bæredygtige og cirkulære (CØ) løsninger til det internationale marked for vore kunder og samarbejdspartnere.

Vi taler og skriver flydende dansk, tysk og engelsk.

Vi kommer fra mange års praktisk erfaring indenfor bæredygtigt byggeri, produktudvikling og industridesign - besidder derfor en særlig forståelse, også for de komplekse tekniske aspekter  og imülementering af gronne innovative teknologier indenfor bæredygtigt bygningsdesign og produktudvikling, men naturligvis er også aspekterne omkring miljø, indeklima og sundhed vigtige parametre i vores arbejde.

I hverdagen beskæftiger vi os med Integrated Energy Design, hvor design, miljøvenlige materialer og overflader, men også cirkulariteten af materialerne til byggeriet og/eller produkter tages i betragtning sammen med optimering af processerne og ressourcerne, integration af tekniske løsninger og brugen af naturlige ressourcer såsom brugen af dagslys og andre vedvarende energikilder. Dette bliver bragt sammen for i fællesskab at danne bæredygtige konkurrencedygtige symbioser med synergier til kommerciel brug i praksis.

Holistisk integral planlægning og design, hvor der består mange sammenhænge og abhængigheder, som bringes sammen og afvejes med hinanden for til slut at føre til bæredygtige rentable produkter og løsninger.

Vi er kendt for vores "Green Corporate Architecture", men har også allerede mange år tilbage skabt os et navn i udlandet for markedsføring og markedsudvikling indenfor bæredygtige møbler og lifestyle koncepter.

Vi medbringer derfor Know-how og viden omkring "grøn og bæredygtig branding" fra internatioal praksis på de pågældende markeder - her er troværdigheden omkring indhold og dermed saglig dokumentation af afgørende betydning.

Vores holistiske integrale tilgang, kombineret med erfaringer fra praksis, har i løbet af årene bragt os indenfor forskning & udvikling (R&D), men vi bidrager også igennem undervisning, work shops, moderation og foredrag til uddannelse indenfor den bæredygtige dagsorden og cirkulær økonomi. 

Specielt til temaerne bæredygtigt energieffektivt byggeri med vedvarende energi og cirkulær økonomi, grønt ansvarligt produktdesign, samt Green Investment, ESG (Environmental Social Governance) - og Impact investing, samt Responsible Reporting.

Optimering af de funktionelle processer og ressourcer, fleksibilitet i brug, god økonomi, rentabilitet og arealeffektivitet er for os ikke blot begreber på en check-liste, men den agenda som vi tilstræber at efterleve i udviklingen af projekter og løsninger med efterfølgende planlægning og realisering for at sikre vore kunder bæredygtige løsninger og produkter, også under bundlinjen.

Hos os får de mere end en "triple-bottom-line" løsning for det samme budget som de normalt ville modtage ved bestilling af standard løsninger.

Når det klassiske konsulentjob er overstået, kan vi derfor også hjælpe vores kunder med konkret implementering, udvikling og realisering af bæredygtige og cirkulære arkitektur projekter og/eller produktdesigns. Løsninger, hvor Bæredygtighed og Cirkulær Økonomi (CØ) ikke er modsætninger til ressourceeffektivitet, energieffektivitet, konkurrencedygtighed, miljørigtighed, god økonomisk drift, rentabilitet og sund fornuft.

Vi har adskillige gange bevist at det kan lade sig gøre i praksis og ser frem til at måtte engagere os I Jeres virksomhed for i fællesskab at udvikle, skabe og sikre en bæredygtig og cirkulær forretningsmodel med rentabilitet og CSR fra nu af og mange år frem !

På snarligt genhør!

For yderligere oplysninger og referencer, kontakt venligst:

Charlotte Koch

4greenArchitecture

Green Design and Innovation with Competence and Passion

8210 Aarhus V

Denmark

Mobil: +45 21840777

Email: office@4greenarchitecture.com

www.4greenbuilding.com